Logo

Toegestaan Gebruik en Disclaimer


Copyright 1996 - 2017 Paul Christiaan Bos-- alle rechten voorbehouden. De Galerij van P.C.Bos (ofwel alle pagina's onder deze URL) is onder voorwaarden bedoeld voor gebruik door iedereen die daarin geïnteresseerd is.

U mag de informatie (woord en/of beeld) hier in de Galerij citeren, of daarnaar verwijzen, in boeken, online services, of andere media, maar anders dan waarvoor hieronder een uitzondering voor is gemaakt, mag u deze informatie niet reproduceren of verspreiden, in zijn geheel of in delen, zonder daarvoor eerst schriftelijke toestemming aan P.C.Bos te hebben gevraagd en van hem verkregen.
U mag geen enkele afbeelding uit deze Galerij reproduceren of verspreiden zonder daarvoor eerst schriftelijke toestemming van P.C.Bos te hebben verkregen (uitzondering: zie incidenteel gebruik elders op het Internet, hieronder).

Gebruik de contact pagina om een dergelijke toestemming te vragen, en vermeld uw naam, adres, wat u precies wilt gebruiken en een omschrijving van het doel waarvoor u het materiaal (woord en/of beeld) wilt gaan gebruiken.


incidenteel gebruik elders op het Internet:
u MAG afbeeldingen uit de Galerij gebruiken zonder schriftelijke toestemming van P.C.Bos wanneer het slechts gaat om incidenteel gebruik elders op het Internet
MAAR
U MAG GEEN AFBEELDINGEN UIT DE GALERIJ ELDERS OP HET INTERNET GEBRUIKEN, TENZIJ u
  • A) een © Paul C. Bos copyright notice naast de Afbeelding plaatst, of in de "Alt" EN de "Title" tag tegelijk.
  • B) EN tevens een link naar http://www.pcbos.nl naast de Afbeelding plaatst, of de Afbeelding zelf naar deze URL laat verwijzen

You may print, reproduce and use the information in, and retrieve files containing software or images from, The Gallery for non-commercial, personal, or educational purposes only, provided that you (i) do not modify such information, and (ii) include any copyright notice originally included with such information and this notice in all such copies.

Met uitzondering van de geciteerde/ingescande citaten, is alle informatie in deze Galerij, data en Afbeeldingen, gecreëerd door P.C.Bos.

P.C.Bos SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO The Gallery OR YOUR USE THEREOF, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. P.C.Bos SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES, LOST PROFITS, OR LOSS OF PROSPECTIVE ECONOMIC ADVANTAGE, RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF The Gallery, OR THE INFORMATION HEREIN.


Copyright © 1996 - 2017 Paul C. Bos -- alle rechten voorbehouden