Loading
de kunstenaar Paul Christiaan Bos

Exposities

Het was ergens eind 1971, op een zonnige en opgeruimde morgen. Het moet de maand september of oktober zijn geweest, want er was van dat doorschijnende licht. Ik fietste 's morgens vroeg door de Soesterduinen, met als altijd de zo grootst mogelijke omweg op weg naar school. Vlak voordat ik de spoorwegovergang aan het begin van Amersfoort zou overhobbelen wist ik het. Ik zou kunstenaar zijn, natuurlijk! Niets was logischer. Ik tekende en schilderde immers al vanaf mijn twaalfde als een bezetene.
En dus...
1975 Arti en Amicitiae, Amsterdam (groeps)
PCBos aan het werk in zijn atelier, begin tachtiger jaren van de vorige eeuw
PCBos maakt studies van het Groot Hoefblad achter zijn atelier, eind tachtiger jaren van de vorige eeuw
PCBos naast zijn vroeg schilderij Poging
PCBos aan het werk in zijn atelier, midden negentiger  jaren van de vorige eeuw
Franka
schilderij Winter In Friesland
Noordvleugel
Paul
boek De Uilen Tuin
Paul
boek Arane het Maanuiltje
1976
Galerie de Drie Ringen, Soest (solo)
Okura Hotel, Amsterdam (solo)
1977 van Reekum Galerie, Apeldoorn (groeps)
Cultureel Centrum, Tilburg (groeps)
Galerie Mokum, Amsterdam (groeps)
1978
Galerie de Drie Ringen, Soest (solo)
Galerie de Drie Ringen, Soest (groeps)
1979 Galerie Mokum, Amsterdam (groeps)
1980 't Gooi, Galerie de Weteringh (groeps)
1981
Kunsthandel Lenten, Epse (solo)
1982 Galerie 't Goy, 't Goy (groeps)
1983 Kunsthandel Lenten, Epse (groeps)
1984
Galerie Lieve Hemel, Amsterdam (solo)
Leeuwarden, Stichting LAK (groeps)
1985
Museum het Princessehof, Leeuwarden (solo)
particulier verzamelaar, Vancouver BC (solo)
1986
Museum het Princessehof, Leeuwarden (overzichts-) (solo)
1988
Kasteel Groeneveld, Baarn (overzichts-) (solo)
1991 Workum, Kunsthuis Noard (groeps)
1992
de Oude Kerk, Soest ( (overzichts-)-, tevens eigen muziek) (solo)
1994
TEFAF, Maastricht
PAN Kunstbeurs, Amsterdam
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
1995
TEFAF, Maastricht
PAN Kunstbeurs, Amsterdam
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
1996
TEFAF, Maastricht
Pan Kunstbeurs, Amsterdam
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
1997
TEFAF, Maastricht
Pan Kunstbeurs, Amsterdam
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
Kunsthandel Loek Brons, Amsterdam, (groeps)
1998
TEFAF, Maastricht
Tentoonstelling AMCHA (groeps)
2000 Tentoonstelling AMCHA Groeneveld, Baarn (groeps)
Tentoonstelling Galerie de Vis, Harlingen (groeps)
Tentoonstelling Galerie Utrecht, Utrecht (groeps)
2001 Tentoonstelling Galerie Utrecht, Utrecht (groeps)
2002 Borg Verhildersum, Leens (groeps)
Leeuwarden, zakenbeurs (groeps)
2004 Tentoonstelling Holland Art House, Philadelphia, US (groeps)
2005 Tentoonstelling Holland Art House, Philadelphia, US (groeps)
Tentoonstelling Omrôp Fryslân, Leeuwarden (groeps)
2006 Galerie Goutum, Goutum (groeps)
2007
De Gouden Phoenix, Leeuwarden (overzichts-) (solo)
2008
De Gouden Phoenix, Leeuwarden (solo)
Galerie Noordvleugel, Fogelsangh State, Veenklooster (solo)
2009 Galerie Noordvleugel, "Zomerkwartet" (groeps)
2010 Galerie Noordvleugel, "Zomerrealisten" (groeps)
Bibliotheek Stiens (vooral werk van Cornjum Jelsum) (solo)
2011
Galerie Noordvleugel, Fogelsangh State, Veenklooster (solo)
2012
Art Alice Gallery, Oosterwolde (solo)
2013 Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel (groeps)
2014 Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel, "Circus" (groeps)
2015 Galerie Noordvleugel (groeps)
Kasteel Groeneveld, Baarn (solo)
    tevens presentatie boek "Het Uilen Dagboek"
Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel (solo)
2016
Galerie Noordvleugel (solo)
Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel (solo)
    tevens presentatie boek "De Uilen Tuin"
2017
"De Klinze" (solo)
Galerie Noordvleugel (solo)
Galerie Noordvleugel (groeps)
2018 Galerie Noordvleugel (groeps)
Galerie Noordvleugel (groeps)
2019 Galerie Noordvleugel (groeps)
Lourens Event Haren
    tevens presentatie boek "Ariane het Maanuiltje"
Sinds het voorjaar van 2011 heeft Paul Christiaan Bos zich volledig toegelegd op zijn "Uilen Project", ook wel "The Owlery Project" genoemd: een "intense zoektocht naar echo's van de oermens in onszelf", zoals de kunstenaar zegt. In 2012 kreeg hij een ernstig auto ongeluk, dat het onmogelijk maakte om zijn oude, zeer intensieve manier van werken voort te kunnen zetten. De Uilen bleken, naast een bron van inspiratie, ook een redding. Daarnaast is hij over hen gaan schrijven.