Loading
de kunstenaar Paul Christiaan Bos

Paul Christiaan Bos

Geboren 4 september 1956 te Haarlem
Volledig autodidact
Methoden en technieken: olieverf, acryl, houtskool, potlood,
aquarel, zilverstift en gemengde technieken
         Paul Christiaan Bos, geboren te Haarlem in 1956, heeft ervoor gekozen in zijn werk vijfhonderd jaar oude technieken toe te passen om zo de intensiteit van een landschap of het karakter van een persoon of dier zo diepgaand mogelijk te kunnen weergeven. Deze in onbruik geraakte technieken moest hij zichzelf eigen maken. Zijn keuze verplicht hem bovendien zijn eigen verven te maken. Uit beroemde naslagwerken, manuscripten en daarnaast contacten met de restauratieafdeling van het Rijksmuseum, leerde hij over de jaren op de juiste wijze verf te maken.

Paul Christiaan Bos stelt extreme eisen aan zijn werk. Het is dan niet zozeer de detaillering als wel de kleur en vooral het "licht" waar het om gaat. Om die te bereiken moet hij in lagen werken. Om de verf tot leven te brengen en als het ware licht te laten uitstralen, komt tussen elke laag een zogenaamde "withoging" van zijn speciale tempera. PCBos aan het werk in zijn atelier, begin tachtiger jaren van de vorige eeuw Deze tempera wordt gemaakt van zeldzame balsems en de eieren van zijn kippen (een 16de eeuws ras), die daarvoor een bijzonder dieet volgen. De pigmenten die hij gebruikt worden vaak van handgedolven mineralen gemaakt, en sommige van zijn penselen moet hij met de hand laten maken. Alleen op deze manier kan hij namelijk bereiken wat hij nastreeft, namelijk dat het "zonlicht" als het ware van binnenuit de verf komt. Al zijn schilderijen stralen daarom licht uit. Zijn werken zijn verspreid over de hele wereld.
Sinds voorjaar 2011 heeft Paul Christiaan Bos zich toegelegd op "Het Uilen Project", dat hij "een intense zoektocht naar echo's van de oermens in onszelf" noemt. In 2012 kreeg hij een ernstig auto ongeluk, waardoor hij gedwongen werd om zijn werkmethodes volledig te wijzigen omdat de oude, zeer intensieve manier van werken niet meer mogelijk was. De Uilen zijn echter zijn redding geweest. Hij is toen ook over hen gaan schrijven.

Met hulp van biologen begon Het Uilen Project met het bouwen van een grote Uilenburcht — een beschermde natuurlijke plek die speciaal op uilen is gericht. De twee kerkuilen die daar leven, Coppernickle en Feline, en de kerkuilen uit de omgeving die de Burcht en het daaromheen gelegen, uitstekende jachtgebied vaak als verzamelplek gebruiken, worden door Paul dagelijks, in de late of juist heel vroege uren, zonder verstoring vanuit schuilhutten geobserveerd. Vanaf het begin van dit project houdt de kunstenaar een dagboek bij over de uilen en maakt aantekeningen, prachtige schetsen en schitterende schilderijen van ze.

een pagina uit het boek -De Uilen Tuin- van kunstenaar/schrijver Paul Christiaan Bos, uitgegeven door Uitgeverij Noordboek In 2015 verscheen het eerste Uilenboek, "Het Uilen Dagboek". In 2016 volgde "De Uilen Tuin". Inmiddels is eind augustus 2019 het derde Uilenboek, "Ariane het Maanuiltje", uitgekomen. In de boeken, alle uitgegeven door Uitgeverij Noordboek, wordt de tekst afgewisseld met afbeeldingen uit Paul Christiaan's Uilen Project (schetsen, observaties, tekeningen en schilderijen).

Door de combinatie van woord en beeld tracht kunstenaar en schrijver Paul Christiaan Bos de lezer zoveel mogelijk het directe moment van het waarnemen zelf te laten beleven.