Loading
  • Pyter in een woest maar verbonden universum - vandaar de lijnen links. Pyter in a wild, but connected universe - hence the strange line symbols to the left.
    Pyter

  • Paul Christiaan Bos: detail gezicht Pyter. Kijk uit voor de Piraten rechts! detail face of Pyter. Beware of the Pirates to the right!
  • Paul Christiaan Bos: het gezicht van Pyter van dichtbij. Let op de ogen.The face of Pyter in close-up. Take a good look at the eyes.
  • Paul Christiaan Bos: detail van het schaapje dat hij vasthield. detail of the little play-sheep he held, rather touchingly.
  • Paul Christiaan Bos: dat woeste universum komt hier terug in de vorm van een licht verontrustende haas - eentje met een kraag en intelligente ogen. That wild universe returns here in the form of this somewhat troubling hare -  one with a collar and intelligent eyes.