Loading
  • Paul Christiaan Bos: detail La Rêve de Lisa, Lisa dromerig aan tafel. detail La Rêve de Lisa, Lisa seated dreamily at a table.


    La Rêve de Lisa
  • detail gezicht Lisa, met haar opvallend gouden haar op de voorgrond. detail face Lisa, with her strikingly coloured golden hair.
  • detail bloem. detail flower.