Loading
  • detail gezicht Jojo, met haar twee opvallende, verschillend gekleurde ogen. detail face Jojo, with her two striking differently-coloured eyes.


    Jos & Jojo
  • Paul Christiaan Bos: detail Jos & Jojo, Jos met een tekening in de hand - toen al. Hij is nu een begaafd striptekenaar in Los Angeles. detail Jos & Jojo, Jos with one of his drawings in his hand - even then. He is now a gifted comic-strip artist in Los Angeles.